Logo Orient Oil
Thông báo
Thông báo học lớp Đảng viên mới ngày 28/5/2016
Thông báo học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngày 28/5/2016
Báo cáo đánh giá kết quả năm 2015 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
Đề cương tuyên truyền bầu cử Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Thông báo mở lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 5/2016
Thông báo về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ ba
Thông báo kết quả đánh giá lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngày 14 và 15/11/2015
Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2015
Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020
Thông báo học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngày 14 và 15/11/2015
Thông báo học lớp Đảng viên mới ngày 21 và 22/11/2015
Thông báo phân công nhiệm vụ trong Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Thông báo mở lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 11/2015
Thông báo về việc đưa tin Lễ kết nạp đảng viên lên website Đảng ủy trường
Thông báo về việc quản lý đảng viên ở nước ngoài và đảng viên có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài
Kết quả đánh giá lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngày 18 và 19/4/2015
Thông báo mở lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú
Thông báo học lớp Đảng viên mới ngày 23 và 24/5/2015
Thông báo v/v học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
« 1 2 3 4 5 6 »