Logo Orient Oil
Các Chi ủy Chi bộ

Danh sách cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

STT Chi bộ Bí thư Phó Bí thư Chi ủy viên
1 Phòng Tổ chức - Hành chính Cao Văn Tiến Nguyễn Thị Đoan Trân Võ Tiến Anh    
2 Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế Trần Mai Đông Vũ Minh Hà      
3 Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên Nguyễn Văn Đương Võ Thành Trung      
4 Phòng Quản lý đào tạo Tại chức Đoàn Thị Thu Thủy Nguyễn Tấn Khuyên      
5 Viện Đào tạo Sau đại học Hồ Viết Tiến        
6 Viện Đào tạo quốc tế Võ Thị Ngọc Linh        
7 Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng Phan Ngọc Anh Ngô Mai Thùy Chi      
8 Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí Trần Thanh Hiếu Nguyễn Thị Kim Chi      
9 Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình Lý Thị Minh Châu        
10 Phòng Công tác chính trị Trần Anh Thanh Sơn Nguyễn Công Nam      
11 Phòng Tài chính - Kế toán Bùi Quang Hùng Nguyễn Thị Thùy Hương Trần Thị Huyền Thu    
12 Phòng Công nghệ thông tin - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Võ Hà Quang Định        
13 Phòng Cơ sở vật chất Trương Minh Kiệt Đặng Thị Ngọc Hưng Thái Văn Thành    
14 Phòng Thanh tra Nguyễn Thanh Hương Trần Minh Thảo      
15 Khoa Kinh tế Phạm Khánh Nam Nguyễn Khánh Duy Ngô Hoàng Thảo Trang    
16 Khoa Quản trị Ngô Quang Huân Bùi Thị Thanh Nguyễn Quốc Thịnh    
17 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bùi Thanh Tráng Lê Tấn Bửu Ngô Thị Hải Xuân    
18 Khoa Tài chính công Diệp Gia Luật Đặng Thị Bạch Vân Bùi Thị Mai Hoài    
19 Khoa Tài chính Nguyễn Khắc Quốc Bảo Đinh Thị Thu Hồng Quách Doanh Nghiệp    
20 Khoa Ngân hàng Trương Thị Hồng Nguyễn Thị Thùy Linh Cao Ngọc Thủy    
21 Khoa Kế toán Đào Tất Thắng Trần Anh Hoa Nguyễn Phước Bảo Ấn Lê Việt Nguyễn Phong Nguyên
22 Khoa Toán – Thống kê Hà Văn Sơn Võ Thị Lan Nguyễn Thị Ảnh    
23 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Trương Việt Phương        
24 Khoa Lý luận chính trị Nguyễn Minh Tuấn Trần Nguyên Ký Nguyễn Văn Sáng Bùi Xuân Thanh Phạm Thị Lý
25 Khoa Luật Nguyễn Triều Hoa        
26 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Võ Đình Phước Bùi Mỹ Ngọc      
27 Ban Gíao dục thể chất Nguyễn Văn Trúc        
28 Thư viện Nguyễn Thị Khuyên        
29 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Ngô Văn Phong Thái Văn Thành Huỳnh Thúc Định    
30 Nhà xuất bản - Công ty Sách - Công ty In Kinh tế Đoàn Đỉnh Lam        
31 Trạm Y tế Lê Thị Kim Chi        
32 Tạp chí Phát triển kinh tế Sử Đình Thành        
33 Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển Nguyễn Ngọc Vinh Đào Thị Toàn      
34 Khối sinh viên 1 Trần Nhật Hoàng Phạm Thị Ngọc Diễm Nguyễn Ngọc Hà Phương    
35 Khối sinh viên 2 Quan Hán Xương Nguyễn Thị Ngọc Ánh Phạm Hồng Dương Trương Thị Cẩm Tú Nguyễn Thùy Trang
36 Khối sinh viên 3 Trịnh Hiệp Thiện Đinh Giang Hoài Nghĩa Đinh Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Trà Phạm Ngọc Châu
37 Khối sinh viên 4 Dương Minh Mẫn Nguyễn Thị Diễm My Trần Thái Bảo Ngọc Hà Bảo Trân Nguyễn Thanh Uyên