Logo Orient Oil
Đảng ủy Khối
Công văn về báo cáo tình hình sinh hoạt chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII
Kế hoạch tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và TCCN TP.HCM lần thứ ba - Năm 2016
Đề cương tuyên truyền bầu cử Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý 2 năm 2016
Kết quả Đảng ủy Khối đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015
Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý 1/2016
Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2016
Kế hoạch của Đảng ủy Khối về tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015 
Quyết định thành lập Tổ cộng tác viên dư luận xã hội
Quyết định thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Hướng dẫn đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 của Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN
Quyết định công nhận Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ & TCCN nhiệm kỳ 2015 – 2020
Hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh”
Điều lệ tổ chức Hội diễn văn nghệ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp với Chủ đề “Giai điệu Tổ Quốc”
Thông báo số 2 – Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 2 – Năm 2014
« 1 2 3 4 5 »