Trang chủ

Calendar


« August 2014 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lượt truy cập

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI - (01.08.2014)

Lễ kết nạp đảng viên sinh viên trong chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2014 - (30.07.2014)

Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014) - (22.05.2014)

Báo cáo tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - (20.05.2014)

Thông báo kết quả đánh giá lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng - (16.05.2014)

UEH tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị - (14.05.2014)

Danh sách học lớp Đảng viên mới ngày 17 và 18/5/2014 - (09.05.2014)

Lễ kết nạp đảng viên các chi bộ Khối Sinh viên chào mừng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - (08.05.2014)

Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 – 19/5/2014) - (06.05.2014)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 – 01/5/2014) và kỷ niệm 55 năm ngày tryền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2014) - (05.05.2014)

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Công văn về xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)

Hướng dẫn về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên

Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 68/2012/TT-BTC, quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

Thông tư 139/2010/TT-BTC, quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Thông tư 01/2010/TT-BTC, quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

Tư liệu về Bác

Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc

Bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xúc động xem những bút tích của Bác Hồ

Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ảnh

Cách làm việc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách (23-9-1948)

Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội

Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Học tập và làm theo gương Bác

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận

Tài liệu tuyên truyền về công tác dân vận

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Đẩy mạnh thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển Đảng viên

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi nhân Ngày 1-6

Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng

Tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Điều lệ Đảng

Liên hệ trực tuyến

Mr THÀNH VINH
Ms MAI XUÂN