Trang chủ

Calendar


« September 2014 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lượt truy cập

Thực hiện Hướng dẫn số 130-HD/BTGTW ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương - (18.09.2014)

Hướng dẫn Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - (18.09.2014)

Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) - (18.09.2014)

Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2014) và Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014) - (27.08.2014)

Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - (27.08.2014)

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI - (01.08.2014)

Lễ kết nạp đảng viên sinh viên trong chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2014 - (30.07.2014)

Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014) - (22.05.2014)

Báo cáo tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - (20.05.2014)

Thông báo kết quả đánh giá lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng - (16.05.2014)

Điều lệ Đảng

Liên hệ trực tuyến

Mr THÀNH VINH
Ms MAI XUÂN