Trang chủ

Calendar


« March 2015 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Lượt truy cập

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” - (02.03.2015)

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - (02.03.2015)

Chương trình công tác năm 2015 - (02.03.2015)

Thông báo phân công Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 - (02.03.2015)

Hướng dẫn biên tập văn kiện đại hội đảng bộ quận, huyện và đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 - (25.02.2015)

Công văn số 4294-CV/VPTU Về hướng dẫn chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp theo Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị - (25.02.2015)

Công văn số 4747-CV/VPTU Về hướng dẫn chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội đảng bộ quận, huyệ, cấp trên cơ sở theo Công văn số 9844-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng - (25.02.2015)

Công văn số 7505-CV/VPTU về gửi tài liệu tập huấn công tác soạn thảo, biên tập văn kiện đại hội; ứng dụng công nghệ thông tin và tài chính phục vụ đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở - (25.02.2015)

Chỉ thị của bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - (25.02.2015)

Quyết định về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng - (25.02.2015)

Điều lệ Đảng

Liên hệ trực tuyến

Mr THÀNH VINH
Ms MAI XUÂN