Quyết định
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự cấp ủy chi bộ Viện Đào tạo Sau đại học
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự cấp ủy chi bộ Phòng Quản lý đào tạo Tại chức
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự cấp ủy chi bộ Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
Quyết định đổi tên chi bộ Trung tâm Dịch vụ kinh tế
Quyết định đổi tên chi bộ Khoa Kế toán - Kiểm toán
Quyết định đổi tên chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh
Quyết định đổi tên chi bộ Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng - Công ty Sách
Quyết định đổi tên chi bộ Phòng QLĐT - CTSV và Trung tâm QHDN - HTSV
Quyết định thành lập chi bộ Nhà xuất bản - Công ty Sách - Công ty In Kinh tế
Quyết định thành lập chi bộ Phòng Công nghệ thông tin - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng
Quyết định thành lập chi bộ Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng
Quyết định thành lập chi bộ Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (5/2015 – 5/2016)
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2015
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ năm 2015
Quyết định khen thưởng chi bộ và đảng viên năm 2015
Quyết định về việc ban hành Biểu điểm đánh giá Chất lượng chi bộ năm 2015
Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (5/2014 – 5/2015)
Quyết định v/v khen thưởng chi bộ và đảng viên năm 2014
Quyết định v/v công nhận kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2014
« 1 2 3 »