Logo Orient Oil
Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

          Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định này Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tách ra thành Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tín khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là trường có số lượng người học thuộc các bậc, hệ đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ được coi là một trong 16 trường trọng điểm của cả nước. Hiện nay, trường đào tạo bậc đại học theo hai loại hình chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học theo loại hình không tập trung, lưu lượng sinh viên, học viên của trường hàng năm khoảng trên 50.000.

          Mục tiêu của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà quản trị doanh nghiệp và các chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực kinh tế – quản trị kinh doanh. Mục tiêu chủ yếu thứ hai của trường là nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế – quản trị kinh doanh, nhằm tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước; đồng thời bổ sung, phát triển lý luận về kinh tế trong điều kiện Việt Nam. Trường luôn mở rộng mối quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức trong và ngoài nước, nhằm từng bước hòa nhập công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường với thế giới; quốc tế hóa kiến thức cho người dạy và người học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong tương lai.

          Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ khi thành lập (1976) đến nay đã đào tạo hàng chục ngàn cán bộ, nhà kinh tế, nhà quản lý có trình độ đại học và sau đại học cho cả nước; đảm bảo chất lượng, uy tín và được xã hội thừa nhận. Từ những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã được Chủ tịch nước trao tặng 02 Huân chương Lao động hạng Ba (1986), 02 Huân chương Lao động hạng Nhì (1991), 02 Huân chương Lao động hạng Nhất (1996), Huân chương Độc lập hạng Ba (2001), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2010) và danh hiệu Anh hùng Lao động (2006). Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014 – 2017. Những kết quả nói trên là tổng hợp sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, công chức và học viên, sinh viên toàn Trường nhưng trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Trường nói chung và Đảng uỷ Trường nói riêng là một trong những nhân tố quyết định cho những thành công mà Nhà trường đã gặt hái được trong gần 40 năm xây dựng và trưởng thành.

          Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã nhiều năm đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Đảng bộ Trường hiện có 33 Chi bộ trực thuộc với gần 500 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường gồm 15 đồng chí là các đảng viên ưu tú, đang giữ các trọng trách quan trọng tại các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm trực thuộc Trường. Bộ máy tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Trường là Ban Xây dựng Đảng và Bảo vệ chính trị nội bộ; Ban Tuyên giáo; Ban Chuyên môn; Ủy Ban kiểm tra Đảng và Văn phòng Đảng ủy.