Thông báo
Chương trình số 17-CTr/ĐU ngày 27/02/2024 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2024.
Chương trình số 16-CTr/ĐU ngày 27/02/2024 của Đảng ủy Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2024
Thông tin chuyển sinh hoạt Đảng dành cho Tân sinh viên Khóa 48
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy trường
Thông báo về cập nhật phân công Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025
Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Công văn triển khai thực hiện bản đăng ký Chương trình hành động cá nhân hàng năm
Thông báo số 54-TB/ĐU ngày 25/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường về phân công Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo số 62-TB/ĐU ngày 15/7/2020 của Đảng ủy trường về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 11 năm 2018
Nghị quyết số 22-NQ/ĐU về thực hiện các biện pháp đáp ứng tiêu chí xếp hạng trong Bảng Xếp hạng QS châu Á và cải thiện thứ hạng trong Bảng Xếp hạng Webometrics.
Một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc)
Một số nội dung về Luật An ninh mạng
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 5/2018
Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 5 năm 2018
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2018
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 11/2017
Thông báo số 91-TB/ĐU về việc đổi dấu Đảng ủy trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Thông báo về việc cập nhật mẫu biểu đề nghị phát thẻ Đảng viên
« 1 2 3 4 5 6 »