Sự kiện
Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tiếp tục quốc tế hóa trong đào tạo, nghiên cứu, quản trị với định hướng đa ngành

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động, những giải pháp chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM, Đảng ủy trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong 2 ngày 05-06/06/2020, tại Hội trường B1.302, tòa nhà mới 15 tầng, cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10.

Tham dự đại hội, về phía Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM có đ/c Phạm Thiên Kha - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đ/c Đỗ Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM cùng các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo đại hội cơ sở của Đảng ủy Khối; 98 đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu từ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ UEH.

Đại hội diễn ra trong 2 phiên: phiên họp trù bị (chiều ngày 05/05/2020) và phiên họp chính thức (sáng ngày 06/06/2020).

Tại phiên họp trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM lần thứ VI; thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XIV; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại 3 tổ.

Tại phiên họp chính thức, đại biểu đã thông qua Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh, Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các nhiệm vụ trọng tâm hướng đến tái cấu trúc UEH thành mô hình Đại học đa ngành, đa lĩnh vực với các ngành/chuyên ngành mới mang tính liên thông cao, gắn với phát triển khoa học công nghệ và đáp ứng nhu cầu trong tương lai; đẩy mạnh nghiên cứu hàn lâm, công bố quốc tế; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động khởi nghiệp và tư vấn doanh nghiệp; triển khai thực hiện các giải pháp để UEH vào Top 500 QS Châu Á; đẩy mạnh hoạt động quản trị nhà trường…

Tại đại hội, đ/c Phạm Thiên Kha - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thống nhất để Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu khuyết Bí thư Đảng ủy, sau khi có Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ xem xét bầu bổ sung Bí thư Đảng ủy của Trường theo quy định.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 14 đồng chí (khuyết 01 đ/c Bí thư), Ban Thường vụ gồm 04 đồng chí và đ/c Bùi Quang Hùng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy; UBKT Đảng ủy gồm 05 đồng chí do đ/c Nguyễn Thiện Duy, UVTV làm Chủ nhiệm.

Danh sách BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025:

 1. Đ/c Bùi Quang Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy
 2. Đ/c Sử Đình Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
 3. Đ/c Nguyễn Thiện Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
 4. Đ/c Trần Mai Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
 5. Đ/c Trần Thị Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
 6. Đ/c Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
 7. Đ/c Trần Anh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
 8. Đ/c Trần Tiến Khai - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
 9. Đ/c Đinh Công Khải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
 10. Đ/c Dương Minh Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
 11. Đ/c Phạm Khánh Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
 12. Đ/c Huỳnh Phước Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
 13. Đ/c Bùi Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
 14. Đ/c Hồ Viết Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

Danh sách UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025:

 1. Đ/c Nguyễn Thiện Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
 2. Đ/c Trần Anh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy
 3. Đ/c Trần Thị Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy
 4. Đ/c Trần Tiến Khai - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy
 5. Đ/c Dương Minh Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy

Đại hội kêu gọi mỗi đảng viên của Đảng bộ trường dù ở cương vị công tác nào, hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực, đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thành công Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; cùng trao đổi thẳng thắn, đối thoại vì sự phát triển bền vững của UEH.

Một số hình ảnh tại phiên họp trù bị:

Đ/c Nguyễn Đông Phong thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XIV

Đ/c Trần Thế Hoàng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIV

Đại biểu tiến hành thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện tại 03 tổ

Các đại biểu phát biểu tại tổ thảo luận

Một số hình ảnh phiên họp chính thức:

Văn nghệ khai mạc đại hội

Đ/c Nguyễn Đông Phong thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc đại hội

Đ/c Bùi Quang Việt - Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Đ/c Nguyễn Đông Phong thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015 - 2020; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Trần Thế Hoàng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đ/c Đỗ Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM phát biểu chỉ đạo đại hội

Đ/c Dương Minh Mẫn thay mặt Đoàn Thư ký báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo Văn kiện đại hội

Đ/c Trần Thế Hoàng thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua

Đ/c Phan Thị Bích Nguyệt - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu

Đ/c Đinh Công Khải - Trưởng Khoa Quản lý nhà nước trình bày tham luận “Tái cấu trúc mô hình hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo hướng đại học đa ngành, đa lĩnh vực thúc đẩy hội nhập quốc tế: Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trường” 

Đ/c Trần Mai Đông - Trưởng Phòng QLKH-HTQT trình bày tham luận “Góc nhìn về quốc tế hóa giáo dục đại học và xây dựng danh tiếng học thuật tại UEH"

Đ/c Phạm Khánh Nam - Phó Trưởng khoa Kinh tế trình bày tham luận “Vai trò của chi bộ trong thực hiện các chỉ tiêu hoạt động KPIs tại Khoa”

Các đại biểu nhận phiếu bầu và tiến hành bầu cử

Các đại biểu bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu

 

Đ/c Nguyễn Đông Phong và Đ/c Phạm Thiên Kha tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Bùi Quang Hùng thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu nhận nhiệm vụ

Ra mắt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tặng quà ghi nhận và cảm ơn các đại biểu đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nguyễn Đông Phong thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Văn phòng trường.

Các tin khácDâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Vững bước trên hành trình mới
Hội nghị đánh giá kết quả năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Đội văn nghệ sinh viên UEH xuất sắc đạt giải Nhất toàn đoàn Hội diễn văn nghệ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp
Chuỗi hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015) tại UEH
Sinh viên UEH đạt giải Nhất cá nhân và giải Nhì đội tuyển Hội thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ lần VIII – Năm 2015
29 sinh viên được Hiệu trưởng tặng giấy khen về đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp thành phố năm 2015
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XI
Chi bộ phòng Tổ chức – Hành chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Lễ kết nạp đảng viên Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015)
Dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam
Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Đinh Ngọc Tú – Giảng viên Khoa Kế toán
Chi bộ Khoa Toán – Thống kê tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thảo Nguyên
Chi bộ phòng Cơ sở vật chất tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Võ Hà Quang Định
Các hoạt động kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2016) tại UEH
Đảng ủy Khối trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho TS. Nguyễn Thanh Hội và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Lễ kết nạp đảng viên Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 – 26/3/2016)