Đảng ủy Khối
Hướng dẫn số 95-HD/BTGDUK ngày 06 tháng 03 năm 2024 về việc hướng dẫn tuyên truyền 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024)
Thông báo mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2024
Thông báo mở lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt 1 năm 2024
Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I năm 2021
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lixhj sử quan trọng năm 2021
Công văn số 292-CV/BTGĐUK về việc gửi tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9. Quốc hội khóa XIV.
Kế hoạch sô 289-KH/BTGĐUK về triển khai các hoạt động trọng tâm kỳ niệm 90 năm Ngày truyền thống tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020) và 70 năm thành lập Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn (11/1949 - 11/2020)
Công văn số 288-CV/BTGĐUK về phổ biến, tuyên truyền Chương trình phát thanh "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam"
Quyết định chỉ định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh NK 2015-2020
Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ trườn ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Công văn số 539-CV/ĐUK về tăng cường công tác quản lý đảng viên và thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Tuyên truyền Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)
Công văn số 126-CV/BTGĐUK về việc phát hành tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa XIV
Công văn số 125-CV/BTGĐUK về việc tiếp tục tuyên truyền về kết quả năm APEC 2017
Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK về tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Kế hoạch số 50-KH/ĐUK v/v tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
​Kế hoạch số 51-KH/ĐUK v/v tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
Kế hoạch số 48-KH/ĐUK Về phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" kỷ niệm 88 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018)
Hướng dẫn 108-HD/BTGĐUK tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017)
« 1 2 3 4 5 6 »