Logo Orient Oil
Tin mới nhất

Kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2018)                                  Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018)                                             Cán bộ, đảng viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.