Logo Orient Oil
Đảng ủy Khối
Quyết định chỉ định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh NK 2015-2020
Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ trườn ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Công văn số 539-CV/ĐUK về tăng cường công tác quản lý đảng viên và thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Tuyên truyền Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)
Công văn số 126-CV/BTGĐUK về việc phát hành tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa XIV
Công văn số 125-CV/BTGĐUK về việc tiếp tục tuyên truyền về kết quả năm APEC 2017
Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK về tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Kế hoạch số 50-KH/ĐUK v/v tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
​Kế hoạch số 51-KH/ĐUK v/v tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
Kế hoạch số 48-KH/ĐUK Về phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" kỷ niệm 88 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018)
Hướng dẫn 108-HD/BTGĐUK tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017)
Công văn số 106-CV/BTGĐUK v/v thay đổi thời gian tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam
Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Củ Chi được phong tặng danh hiệu "Củ Chi Đất thép thành đồng" (17/9/1967 - 17/9/2017)
Tài liệu tuyên truyền Năm APEC Việt Nam năm 2017
Chương trình hành động số 12-CTr/ĐUK thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh các trường học trên địa bàn thành phố
Quy định số 156-QĐ/ĐUK về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Thông báo số 151-TB/VPĐUK về việc đổi tên đảng bộ
Kế hoạch số 39-KH/ĐUK Về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII
Công văn Số 238-CV/ĐUK Về việc hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020
« 1 2 3 4 5 »