Logo Orient Oil
Đảng ủy Khối
Kế hoạch số 48-KH/ĐUK Về phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" kỷ niệm 88 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018)
Hướng dẫn 108-HD/BTGĐUK tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017)
Công văn số 106-CV/BTGĐUK v/v thay đổi thời gian tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam
Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Củ Chi được phong tặng danh hiệu "Củ Chi Đất thép thành đồng" (17/9/1967 - 17/9/2017)
Tài liệu tuyên truyền Năm APEC Việt Nam năm 2017
Chương trình hành động số 12-CTr/ĐUK thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh các trường học trên địa bàn thành phố
Quy định số 156-QĐ/ĐUK về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Thông báo số 151-TB/VPĐUK về việc đổi tên đảng bộ
Kế hoạch số 39-KH/ĐUK Về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII
Công văn Số 238-CV/ĐUK Về việc hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020
Công văn Số 234-CV/ĐUK Về việc triển khai Kế hoạch 100-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2017
Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017
Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2017
Công văn về việc mở lớp bồi dưỡng đảng viên mới và bồi dưỡng kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, công tác giám sát và phản biện xã hội, Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017
Thông báo kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2016
Chương trình công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017
Công văn về cử đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017
Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển KT - VH - XH năm 2016
« 1 2 3 4 5 »