Logo Orient Oil
Thông báo
Thông báo số 54-TB/ĐU ngày 25/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường về phân công Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo số 62-TB/ĐU ngày 15/7/2020 của Đảng ủy trường về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 11 năm 2018
Nghị quyết số 22-NQ/ĐU về thực hiện các biện pháp đáp ứng tiêu chí xếp hạng trong Bảng Xếp hạng QS châu Á và cải thiện thứ hạng trong Bảng Xếp hạng Webometrics.
Một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc)
Một số nội dung về Luật An ninh mạng
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 5/2018
Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 5 năm 2018
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2018
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 11/2017
Thông báo số 91-TB/ĐU về việc đổi dấu Đảng ủy trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Thông báo về việc cập nhật mẫu biểu đề nghị phát thẻ Đảng viên
Thông báo số 86-TB/ĐU về việc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2017
Nghị quyết số 18-NQ/ĐU về công tác chuyên môn
Thông báo số 55-TB/ĐU V/v Chuẩn y chi ủy các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngày 06/5/2017
Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngày 10/12/2016
Thông báo về việc điều chỉnh phân công Ban Chấp hành Đảng bộ trường, nhiệm kỳ 2015 - 2020
« 1 2 3 4 5 6 »