Logo Orient Oil
Thông báo - Quyết định
Thông báo số 54-TB/ĐU ngày 25/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường về phân công Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo số 62-TB/ĐU ngày 15/7/2020 của Đảng ủy trường về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 11 năm 2018
Nghị quyết số 22-NQ/ĐU về thực hiện các biện pháp đáp ứng tiêu chí xếp hạng trong Bảng Xếp hạng QS châu Á và cải thiện thứ hạng trong Bảng Xếp hạng Webometrics.
Một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc)
Một số nội dung về Luật An ninh mạng
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 5/2018
Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 5 năm 2018
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2018
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 11/2017
Quyết định số 47-QĐ/ĐU về ban hành Quy ...
Quyết định số 46-QĐ/ĐU ngày 15/6/2020 của Ban ...
Quyết định số 19-QĐ/ĐU về việc thành lập ...
Quyết định số 18-QĐ/ĐU về việc thành lập ...
Quyết định khen thưởng các tập thể, cá ...
Quyết định số 05-QĐ/ĐU về việc thành lập ...
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, ...
Quyết định về việc đổi tên chi bộ ...
Quyết định khen thưởng các tập thể, cá ...
Quy chế về quản lý và sử dụng ...