Quyết định
Quyết định đổi tên chi bộ Phòng QLĐT - CTSV và Trung tâm QHDN - HTSV


Các tin khácQuyết định khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (5/2012 – 5/2013)
QĐ 06 v/v công nhận kết quả đánh giá chất lượng chi bộ năm 2013
QĐ 07 v/v công nhận kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2013
QĐ 08 v/v khen thưởng chi bộ và đảng viên năm 2013
QĐ 09 v/v khen thưởng đảng viên xuất sắc tiêu biểu năm 2013
Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 – 19/5/2014)
Quyết định thành lập các Tiểu ban tổ chức Đại hội Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Quyết định v/v công nhận kết quả đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ năm 2014
Quyết định v/v công nhận kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2014
Quyết định v/v khen thưởng chi bộ và đảng viên năm 2014
Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (5/2014 – 5/2015)
Quyết định về việc ban hành Biểu điểm đánh giá Chất lượng chi bộ năm 2015
Quyết định khen thưởng chi bộ và đảng viên năm 2015
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ năm 2015
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2015
Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (5/2015 – 5/2016)
Quyết định thành lập chi bộ Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
Quyết định thành lập chi bộ Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng
Quyết định thành lập chi bộ Phòng Công nghệ thông tin - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng
Quyết định thành lập chi bộ Nhà xuất bản - Công ty Sách - Công ty In Kinh tế