Thông báo - Quyết định
Chương trình số 17-CTr/ĐU ngày 27/02/2024 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2024.
Chương trình số 16-CTr/ĐU ngày 27/02/2024 của Đảng ủy Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2024
Thông tin chuyển sinh hoạt Đảng dành cho Tân sinh viên Khóa 48
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy trường
Thông báo về cập nhật phân công Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025
Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Công văn triển khai thực hiện bản đăng ký Chương trình hành động cá nhân hàng năm
Thông báo số 54-TB/ĐU ngày 25/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường về phân công Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo số 62-TB/ĐU ngày 15/7/2020 của Đảng ủy trường về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
Quyết định số 47-QĐ/ĐU về ban hành Quy ...
Quyết định số 46-QĐ/ĐU ngày 15/6/2020 của Ban ...
Quyết định số 19-QĐ/ĐU về việc thành lập ...
Quyết định số 18-QĐ/ĐU về việc thành lập ...
Quyết định khen thưởng các tập thể, cá ...
Quyết định số 05-QĐ/ĐU về việc thành lập ...
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, ...
Quyết định về việc đổi tên chi bộ ...
Quyết định khen thưởng các tập thể, cá ...
Quy chế về quản lý và sử dụng ...